Zgrupowania i konsultacje

Akademia Szermierki każdego roku organizuje zgrupowania szermierczo-sportowe w czasie wakacji oraz zgrupowania szermierczo-narciarskie w czasie ferii zimowych.
Nasi zawodnicy doskonalą swoje umiejętności w Centralnych Ośrodkach Sportowych OPO w Spale i OPP Start w Wiśle, gdzie jest zapewniony najwyższy standard obiektów sportowych, wyżywienia oraz opieki medycznej.

Dodatkowo w ciągu roku szkolnego organizujemy weekendowe konsultacje szermiercze w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Dużą atrakcją jest przebywanie i możliwość obserwowania treningów medalistów olimpijskich wielu dyscyplin rozgrywanych na igrzyskach.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestniczenia w naszych wyjazdach sportowych! 🙂
Satysfakcja gwarantowana ! 🙂