Zapisy do sekcji

Aby rozpocząć zajęcia w Akademii Szermierki możesz się z nami skontaktować:

  • telefonicznie: Trener Monika Maciejewska tel. +48 512 027 699,
  • pocztą mailową: mm@akademiaszermierki.pl,
  • bezpośrednio w czasie treningów.

Harmonogram treningów:

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JEST:

  • terminowe wpłaty składek członkowskich
  • terminowe dokonywanie innych opłat (wyjazdy, zawody, obozy)
  • posiadanie AKTUALNYCH badań lekarskich.

Miesięczna składka członkowska:

  • Grupa Kids Fencing  – 160zł (1x w tygodniu)
  • Grupa dzieci  – 200zł (2x w tygodniu)
  • Grupa juniorów  – 200zł (2x w tygodniu)
  • Grupa młodzieżowa  – 210zł (2x w tygodniu)

Wpisowe do Akademii – opłata jednorazowa – 150zł

Składki członkowskie płatne na konto Stowarzyszenia Akademii Szermierki zawsze do 10-ego każdego miesiąca:

Bank Millenium oddz. w Warszawie,
nr konta: 74 1160 2202 0000 0001 4268 8897

Wzór wpisu w tytule :
Imię i nazwisko dziecka, opłacany miesiąc
(jeśli wpłata pierwszy raz, dopisek -wpisowe)