Filia Akademii – Oxygen Ursus

Już od września zapraszamy wszystkie chętne dzieci oraz dorosłych do uprawiania fechtunku w filii Akademii Szermierki – w klubie sportowym OXYGEN URSUS przy ul. Gierdziejewskiego 7.

Sekcja szermiercza prowadzi treningi dla:

  • dzieci,
  • młodzików
  • oraz dorosłych

Treningi  odbywają się w poniedziałki i środy:

  • 17.00-18.00 – grupa dzieci
  • 18.00-19.00 – grupa młodzików
  • 19.00 – 20.00 – grupa dorosłych

Wszystkie grupy rozpoczynają pierwsze zajęcia od 11 września.

W soboty –  CLUB  MASTERS   🙂